در این پست نظرات مذهبی که نصب امام را ضروری می دانند به آن اشاره می کنیم . و در آخر این پست نظر مذهب حق را بیان می کنیم .

مذهبی که به وجوب امامت معتقدند بر سه دسته هستند :

دسته اول قائل هستند که عقل حکم می کند که نصب امام واجب است نه از اخبار و احادیثی که در این مورد وارد شده است که نصب امام را واجب بداند .

دسته دوم معتقدند که اخبار و احادیث وارد شده در این مورد نصب امام را واجب مب داند ، این گروه عقیده شان بر این است که حسن و قبح عقلی در این مورد دخالتی ندارد .

دسته سوم قائل هستند که نصب امام هم از نظر عقلی و هم از نظر سمعی یعنی از نظر احادیث و روایات وارد شده در این مورد ، واجب است .

 چنانچه در پست های قبلی هم به آن اشاره کردیم که نظر اهل سنت در مورد انتصاب امام این بود که بر خلق و امت واجب است که امام را تعیین و نصب کنند ، نه  بر خالق و آفریننده . ولی نظر درست و حقیقی آن است که علمای شیعه به آن معتقد هستند و آن این است که نصب امام وجوب عقلی است و در واجبات عقلیه ، یک نوع لطفی است و واجبات عقلی هیچ گونه وابستگی به شرع ندارد .

تعیین امام از طرف خداوند متعال است بر خداوند متعال نصب امام واجب می باشد در این مورد شیعه دوازده امامی دلایلی را بیان کردند که در پست آینده به آن دلایل اشاره خواهیم کرد .

آنچه که در مورد نصب امام باید بدانیم آن است که شیعه دوازده امامی به آن معتقد هستند و مذهب حق هم همین است که خداوند متعال امام را تعیین و نصب نماید و در این صورت بر امت نیز واجب است که از آن امام پیروی نماید .

.

.


منبع : با اندکی تلخیص و تصرف از کتاب نبوت و امامت استاد اللوردیخانی


داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 7 دی 1389 | توسط : علی قربانی