در این پست هم برای فهم بهتر مطلب به یک مثال توجه می کنیم . اگر پدر خانواده بخواهد خانواده را ترک کند . و امور خانواده را به هیچ کسی بعد از خودش سفارش نکند . این سفارش نکردن به خاطر چند علت می باشد . یا در مورد نیاز های اهل خانواده هیچ گونه علم و اطلاعی ندارد و یا قدرتی برای تامین و تهیه ضروری ترین نیاز های خانواده را ندارد و یا به خاطر بخل ورزی نمی خواهد ضروری ترین نیاز های خانواده را تأمین نماید .
اگر اینگونه باشد چنین چیزی لغو و بیهوده است .

در مورد نصب امامت بعد از رحلت پیامبر اکرم نیز امر به همین گونه است . یکی از ضروری ترین نیاز بشر بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله انتصاب امامت است . اگر خداوند متعال امّت را بی حجت بگذارد . در این صورت نیز همین سه امر مذکور پیش می اید :


1- یا خداوند متعال هیچ گونه علم و آگاهی نسبت به نیاز بندگانش به حجت ندارد .
2- و یا خداوند متعال هیچ گونه قدرتی بر خلق و نصب امام ندارد .
3- و یا نسبت به چنین امر بخل می ورزد .

این سه امور در شأن خداوند متعال باطل است و یا اصلا ممتنع و محال می باشد . زیرا خدایی که موجوداتی را خلق کند و به نیاز های او آگاهی نداشته باشد . نمی تواند چنین موجوداتی را بیافریند و یا اگر هیچ گونه قدرتی بر نصب حجت و امامت نداشته باشد باز هم چنین کسی نمی تواند خداوند و آفریننده موجودات باشد و یا اگر هر دو مورد را داشته باشد اما نسبت به آفریننده خود بخل ورزد باز هم نمی تواند گفت که او خدای چنین موجوداتی است .

با توجه به عبارت فوق ما در می یابیم که خداوند به احوال بندگان خود آگاه است و اوست که خلق کرده است و نیاز های ضروری بندگانش را می داند به همین علت قادر است که نیاز های او را برطرف نماید و امامت هم که یکی از نیاز هایی بشری است آن را بعد از رحلت نبی اکرم نصب می نماید . زیرا اگر چنین نباشد بندگانش گمراهی را در پیش می گیرد و به ضلالت می افتد . که غرض اصلی از آفرینش سعادت و تکامل موجودات است نه ضلالت و گمراهی .


داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1389 | توسط : علی قربانی
نمایش نظرات 1 تا 30