در این پست در بحث امامت به مفهوم آن ( امامت ) می پردازیم .

مقدمتاً باید بگویم که :
بشر باید همیشه به این مسأله شناخت داشته است که جامعه و حتّى خانودة چند نفرى اگر بخواهند با داشتن حقوق متقابل و تبادل دست رنج ها، و همکاریهاى سالم و سازنده و روابط متعادل ، و آسایش بخش ، زندگى کرده و از نظم و ترتیب و امنیّت و رفاه لازم بر خوردار باشند به دو چیز نیاز دارند:
1ـ قانون جامع و برنامه هاى کافى .
2ـ مدیریّت و زمامدارى و مرکز تصمیم گیرى و اجرائى مورد اعتماد .
با توجه به عبارت فوق به این نتیجه می رسیم که یگانه نظامى که مشروعیت دارد و به هیچ زمان و مکان اختصاص ندارد نظام امامت است .

امامت را می توان بر دو قسم دانست : یکی امامت مطلقه و دومی امامت خاصه .
امامت مطلقه آن است که ما اعتقاد داشته باشیم بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم باید یک نفر خلیفه و یا جانشین برای آن حضرت باشد تا از دین او نگهداری کند و احکام الهی را به گوش مردم برساند .
امامت خاصه آن است که بر هر فردی واجب است که معتقد شود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوازده نفر را به عنوان جانشین از طرف خداوند متعال انتخاب نموده است و اطاعت از ایشان را در امر دین و دنیا واجب کرده است .
با توجه به این مفهومی که برای امامت بیان کردیم می توانیم در آن دو معنا را لحاظ کنیم .
یکی از آن دو معنا ، امامت به حسب تصور است و معنای دیگر به حسب تصدیق .
اگر بخواهیم به روش ساده تری بیان کنیم . این گونه می توان گفت که امامت به معنای تصور این است که امام ریاست عامه ، بر همه مکلفین در تمامی امور دین و دنیا از راه نیابت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد .
و امامت به معنای تصدیق عبارت است از این که ما باید با قلب اعتقاد داشته باشیم و بر زبان نیز اقرار کنیم که امام حجت خدا و وصی رسول اوست که از طرف خداوند متعال منصوب شده است و آنان همان علی بن ابیطالب و یازده تن از اولاد طاهرین او می باشند. 

منبع : کتاب نبوت و امات صفحه 72 ( با اندکی تصرف و تلخیص ) 

خلاصه بحث این است که مدیریّت اسلامى و امامت و ریاست بر کلیّه امور دین و دنیاى مردم به انتصاب خدا است که به وسیله پیغمبر و نصّ او اعلام و ابلاغ مى شود و روش هاى دیگر در مدیریت و نظام و اداره به شکل هائى که در بین مسلمین پس از رحلت پیغمبر جلو آمد و به شکل هاى گوناگونى که در جهان معاصر وجود دارد شرعى نمى باشد.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 6 اردیبهشت 1389 | توسط : . .